PREUSMJERAVANJE U SEKUNDI

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI OSOBNIH PODATAKA

 

Vi („Kupac” ili „Najmoprimac”, u daljnjem tekstu: Vi) ste kupili ili unajmili vozilo opremljeno informatičkim i elektroničkim sustavima koji sadržavaju različite elemente za osiguravanje pravilnog rada i sigurnosti vozila tijekom cijelog njegovog životnog vijeka.

 

Te su funkcije sljedeće:

 

 • sustav bilježenja performansi i tehničkog stanja vozila: prikuplja i obrađuje tehničke informacije o radu i uporabi vozila te osobito razinu tekućine, kilometražu, dnevnik događanja, uključujući dijagnostiku i upozorenja ili informacije o mehaničkoj sigurnosti
 • funkcije na daljinu: jamče optimalno izvođenje na daljinu usluga koje Vi zatražite ili koje su potrebne za ispravan rad vozila, kao što su održavanje ili ažuriranje informatičkih i elektroničkih usluga vozila, u skladu s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka
 • sustav sigurnosti: omogućuje lociranje vozila kako bi se utvrdilo mjesto na kojem Vi ili Vaše vozilo trebate pomoć
 • sustav eCall: obavještava hitne službe o točnom položaju vozila, vremenu nesreće i smjeru kretanja na autocesti, čak i ako vozač nije pri svijesti ili nije u mogućnosti uputiti ili primiti poziv. Sustav eCall moguće je aktivirati i ručno pritiskom na dugme u vozilu, što može učiniti na primjer svjedok teške nesreće. Sustav eCall prenijet će podatke koji su nužno potrebni za pomoć u slučaju nesreće

Cilj je ovog Pravilnika o povjerljivosti obavijestiti Vas, u skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka (odnosno Opća uredba o zaštiti podataka br. 2016/679 od 27. travnja 2016. i Zakon o informacijskim tehnologijama i slobodama br. 78-17 od 6. siječnja 1978., kako je izmijenjen), o uvjetima pod kojima društvo C Automobil Import d.o.o. (u daljnjem tekstu: Mi) obrađuje Vaše osobne podatke , ovisno o slučaju, s obzirom na to da se tim različitim funkcijama omogućavaju prikupljanje, obrada i prosljeđivanje informacija koje se mogu kvalificirati kao osobni podaci na temelju važećih propisa u području zaštite osobnih podataka koji su primjenjivi u Vašoj zemlji.

Osim toga, moguće je da ćemo trebati prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke dok smo u interakciji s vama kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, kao što je opisano u daljnjem tekstu.

 

Koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka i koji je pravni temelj te obrade?

Svrhe u koje prikupljamo informacije koje se odnose na Vaše vozilo jesu sljedeće:

 • obrada Vaše narudžbe vozila ili Vaš zahtjev za najam novog vozila
 • po potrebi, pružanje prikladnih i povezanih usluga za popravak i/ili održavanje Vašeg vozila na licu mjesta ili na daljinu, ili pružanje zatražene pomoći (na primjer pomoći na cesti, pomoći u slučaju krađe ili nestanka vozila, pomoći u potrazi za nestalim osobama i usluga navođenja do odredišta)
 • optimiranje i poboljšavanje karakteristika vozila na temelju informacija, uključujući osobne podatke: poboljšavanje sigurnosti, razvoj novih vozila i funkcija, potvrda kvalitete vozila, analiza tendencija vozila
 • upravljanje i optimiranje odnosa s kupcima
 • provođenje ispitivanja, anketa i statistika radi bolje ocjene kvalitete proizvoda i predviđanja potreba kupaca
 • pružanje usluga za koje je potrebno utvrđivanje zemljopisnog položaja, kao što je pomoć na licu mjesta ili na daljinu
 • dostavljanje informacija o našim promotivnim ponudama, novostima o događanjima (newsletter, pozivnice, upitnici, ankete i druge publikacije)

 

Obrada tih informacija opravdava se:

 

 • izvršavanjem ugovora između Vas i nas
 • obradom narudžbe koja proizlazi iz izvršenja Ugovora između C Automobil Import d.o.o. i njezina Prodavača
 • pružanjem usluga na temelju ugovora između Vas i Nas, ako ste se pretplatili na takve usluge
 • legitimnim interesom društva C Automobil Import d.o.o. da poboljšava svoje proizvode i isporučuje proizvode visoke kvalitete s poboljšanim funkcijama i većom sigurnosti
 • legitimnim interesom društva C Automobil Import d.o.o. da osigurava zadovoljstvo i informacije svojim kupcima
 • legitimnim interesom društva C Automobil Import d.o.o. da ocjenjuje kvalitetu svojih proizvoda, predviđa potrebe i zadovoljstvo svojih kupaca i da, prema tome, razvija nove funkcije
 • Vašim prethodnim pristankom koji se dobiva za prikupljanje i obradu podataka o zemljopisnom položaju putem skočnog prozora
 • Vašim prethodnim pristankom koji dajete, u slučajevima u kojima se to zahtijeva zakonom, označavanjem za to predviđene kućice prilikom dostave Vaših osobnih podataka društvu C Automobil Import d.o.o.

 

Tko su voditelji i korisnici osobnih podataka?

 

U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR“), voditelj obrade je: C Automobil Import d.o.o. , Zagreb, Kovinska 5 Osnovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-99/95, MBS 080269360 E-pošta: zastitaosobnihpodataka@c-automobil-import.hr

 

Kada je to u općim uvjetima i odredbama navedeno s odgovarajućom izjavom o zaštiti osobnih podataka koji se odnose na vrstu ugovora u koji ulazite, kontrolor podataka može biti i dobavljač ili ovlašteni serviser s kojim sklopite ugovor ili pošaljete narudžbu. Između C Automobil Import d.o.o. i prodavača ili ovlaštenih servisera, zaključen je ugovor koji uređuje međusobni odnos između poduzeća u vezi sa zajedničkim upravljanjem osobnim podacima. Na vaš zahtjev ćemo vas obavijestiti o sadržaju ovog ugovora. Operator vaših osobnih podataka ne pruža trećim stranama, osim članovima svoje distribucijske mreže i drugim povezanim tvrtkama PSA grupe, kada je to potrebno za izvršenje vaše narudžbe ili ako postoji druga opravdana pravna osnova za svrhe za koje su svrhe sljedeće:

Ime primatelja

Svrha dijeljenja

 • Prodavač
 • osigurati prepoznavanje kupca kada se povezuje s mrežom C Automobil Import d.o.o.
 • svaki treći pružatelj usluga i/ili društvo koji pripadaju istoj Grupi kao C Automobil Import d.o.o., koji za C Automobil Import d.o.o. djeluju kao pružatelji usluga koje ste zatražili ili koje je zatražilo društvo C Automobil Import d.o.o. u gore navedene svrhe
  • vođenje marketinških kampanji, provođenje anketa o zadovoljstvu kupaca i predlaganje komercijalnih ponuda prilagođenih potrebama kupaca
 • svako društvo koje pripada istoj Grupi kao C Automobil Import d.o.o.
  • unapređenje sigurnosti, istraživanja i razvoja proizvoda Grupe PSA
 • hitne službe utvrđene zakonom
  • pružanje hitne pomoći putem naše funkcije eCall, u skladu s Našim zakonskim obvezama

 

 

Prenose li se Vaši osobni podaci izvan EU-a?

Moguće je da ćemo trebati prenositi Vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze u zemlji izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). Prijenosi su tada zaštićeni uporabom mehanizama prijenosa u skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

 

Koliko dugo se zadržavaju Vaši osobni podaci?

Trajanje zadržavanja Vaših osobnih podataka koje prikupi Prodavač može se utvrditi u skladu sa svrhom obrade podataka na temelju sljedećih kriterija:

Podaci pohranjeni u određene svrhe zadržavaju se koliko je potrebno za potrebe obrade osobnih podataka kako je utvrđeno u gore navedenom članku 1. (za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog s Vama, u skladu sa zakonodavstvom, dok s Vama održavamo komercijalni odnos).

Vaši osobni podaci se potom arhiviraju u primjenjivim propisanim rokovima.

 

Potom se anonimiziraju ili brišu.

 

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka, raspolažete pravom na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, primanje primjerka Vaših osobnih podataka za Vaše vlastite potrebe ili kako biste ih dostavili drugom pružatelju usluga po Vašem izboru (prenosivost), kao i pravom prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se ti podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga ili ako se obrada temelji na legitimnom interesu.

 

Također, na adresu C Automobil Import d.o.o. , Zagreb, Kovinska 5, email: zastitaosobnihpodataka@c-automobil-import.hr možete dostaviti upute o postupanju s Vašim podacima nakon vaše smrti. 

Vaš pristanak možete ukinuti u svakom trenutku ako se obrada temelji na potonjem razlogu. Sva ta prava primjenjuju se u granicama predviđenima propisima koji su na snazi u području zaštite osobnih podataka.

 

Ta prava možete ostvariti jednostavnim zahtjevom upućenim na adresu C Automobil Import d.o.o. ,Zagreb, Kovinska 5,  ili slanjem elektroničke pošte na sljedeću adresu: zastitaosobnihpodataka@c-automobil-import.hr.

 

 

 

 

Top